ELINT Spółka Jawna

Adres:
ul. Czajki 6
05-500 Julianów

Telefon i fax:
(022) 711 13 11

Telefon komórkowy:
501 73 00 13

E-mail:

offers@globalsale.uk

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226704.

REGON 140020304
NIP 1231041867
VAT EU PL 1231041867

Bank:
PKO BP S.A.
I Odział w Piasecznie
ul. Puławska 28, 05-500 Piaseczno
Nr rachunku 36 1020 1169 0000860201846310
Do rozliczeń transgranicznych - BIC code (Swift): BPKOPLPW